Menu

Narkose/sedasjon


Tannbehandling kan også utføres under narkose under tilsyn av anestesilege. Type narkose som benyttes er nevroleptanalgesi, generell bedøvelse som gir full smertelindring uten fullstendig bevisstløshet, men pasienten vil ikke huske noe av behandlingen. Det gis kraftige legemidler intravenøst så lenge behandlingen varer. Nevroleptanalgesi er skånsom for hjerte, kretsløp, lever, nyrer m.m. Narkosen må bestilles i forkant av reise til Gdansk.

Du må ha legeerklæring på at du er frisk nok til å ta denne behandlingen og sende oss blodverdier.

siden administreres av GNett