Menu

The Wand

Smertefri bedøvelse med Wand innebærer:

Ny teknikk med bedøvelsespenn – ingen tradisjonell sprøyte
Mer lokal bedøvelse – bedøver en spesifikk tann
Ingen bedøvelse i lepper, tunge og kinn
En behagelig datastyrt injeksjon
Raskere behandling med færre stikksiden administreres av GNett