Menu

HELFO

Tannbehandling dekkes i liten grad

I Norge betaler man som regel tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak, og disse unntakene gjelder også i utlandet: Det er 15 regler for om du kommer inn under Helfos refusjonsordning.

Selv om tilstanden din faller inn under de 15 punktene, kan det være tilleggskrav for å få rett til dekning. Du må kunne dokumentere at din tilstand eller din situasjon gir deg rett til refusjon av behandling. Skjema skal sendes inn innen 6.mnd etter at behandlingen STARTET. På denne linken kan du trykke på din tilstand for å lese mer inngående om kravene:

Last ned pdf: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017

HAR DU RETT PÅ REFUSJON FRA HELFO, VIL EGENANDELEN DIN BLI BETYDELIG MINDRE OM DU TAR BEHANDLINGEN HOS OSS.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV OM HELFO HER

Mine tannleger har helfoskjema på klinikken som de fyller ut for deg. Dette sendes på epost i ettertid. Har du ikke fått skjema innen 2-3 uker må du purre på oss.

Link til skjema som pasienten skal fylle ut og sende til Helfo sammen med det man får med fra tannlegen: Søknad om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land


Har du spørsmål om Helforeglene, ta kontakt her.

* NAVN
* E-MAIL
* TLF
Skriv inn ditt spørsmål
* JEG HAR LEST OG GODTATT PERSONVERNREGLENE
 

Les personvernreglene Her


TILSTAND 1: Sjelden medisinks tilstand (SMT)

TILSTAND 2: Leppe-kjeve-ganspalte

TILSTAND 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

TILSTAND 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

TILSTAND 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

TILSTAND 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

TILSTAND 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

TILSTAND 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

TILSTAND 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

TILSTAND 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

TILSTAND 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

TILSTAND 12: Tannskade ved godkjent yrkessk

TILSTAND 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

TILSTAND 14: Sterk nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

TILSTAND 15: Helt eller delvis tanntap uten egne tenner i underkjeven.

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får pasienten ikke stønad til etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

a) Omfattende tannskade ved ulykke

HELFO yter stønad til behandling av omfattende tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Stønaden er en engangsytelse til skaden er reparert. Eventuelt senere behandlingsbehov av samme tenner dekkes ikke under punktet om ulykke. Behandlingen må være påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt innen utløpet av det året du fyller 20 år.

siden administreres av GNett