Menu

GARANTI

GARANTI PÅ TANNBEHANDLING HOS DENTAL SENSE

Det er alltid den klinikken/tannlegen du fikk behandling hos som står for garantien og ikke Tannhelsereiser. Du må altså reise tilbake til den klinikken du tok behandling på for å få utført garantiarbeide.

Når man tar behandling i utlandet har man ikke rett til å søke NPE, norsk pasientskadeerstatning, om det skulle oppstå noe, man må søke dette i landet man ble behandlet i.

Tannklinikken gir følgende garantier på arbeid og materiell:

Livstidsgaranti - implantater (gjelder selve skruen)

3 års garanti - permanente (ikke midlertidige) tannkroner, tannbroer, skallfasetter (på selve matrialet)

1 års garanti – fyllinger, proteser (gjelder ikke midlertidige)


Rutinekontroll under garantiperioden

- Det anbefales at pasienter besøker behandlingsklinikken én gang i året under garantiperioden. Hvis pasienter ikke klarer å gjøre dette, må lokal tannlegeklinikk hjemme i Norge utføre tilsvarende kontroller, én gang i året under garantiperioden. I tilfelle garantispørsmål kan klinikken be om skriftlig dokumentasjon på at pasienten har fullført kontrollene.

- I tilfeller der pasienten har periodontale sykdommer, anbefales det å gå til tannlegekontroll to ganger i året. Spesielt etter behandling av denne sykdommen anbefales det å sjekke 2-3 ganger per år.

Delproteser, avtakbare proteser og andre kombinasjonsjobber

Det er vanlig at man trenger å korrigere proteser, og det anbefales derfor at man er en ekstra dag i Gdansk så vi kan gjøre det gratis. Ellers må man komme tilbake for egen regning for å få det gjort.

- Etter behandling er det obligatorisk å sjekke med tannlegen én gang i året

- Hvis pasienten ønsker å tilpasse en delprotese eller en tannutskifting på en annen klinikk, krever dette forhåndsgodkjenning av behandlingsklinikken. Tilpassing ved en annen klinikk er ikke dekket av garantien.

HELFO: Du får tilsendt helfosøknad ferdig utfylt av oss og du må SELV sende den inn. Søknadspapirer skal inn innen 6 mnd fra hver berettiget behandling STARTET, og får du ikke skjema i god tid er det DITT ansvar å purre på oss. Vi gjør så godt vi kan for at du skal ha søknaden innen 30 dager fra hver behandling.

DETTE DEKKES IKKE AV GARANTIEN

- Det kan være endringer i behandlingen, noe som betyr at pasienten må besøke behandlingsstedet flere ganger enn forventet eller bli lenger enn forventet. Dette er ikke dekket av garantien.

- Kostnader til reise, opphold, losji, og eventuelt annen tapt arbeidsfortjeneste er ikke dekket av garantien.

-Noen ganger må man rotfylle etter å ha fått ny fylling eller krone, dette dekkes ikke av garantien

- Klinikken er heller ikke ansvarlig for tannsprekk etter rotfylling.

- Klinikken er ikke ansvarlig for tannproblemer som ikke var synlige på pasientens røntgenbilder på behandlingstiden.

- Klinikken er heller ikke ansvarlig for problemer som oppstår under behandlingen, som ikke kunne forventes på forhånd.

- Eventuell justering utført på en annen klinikk, er ikke dekket av garantien.

Garantien er redusert eller tapt

- Hvis pasienten ikke gjennomfører rutinemessige kontroller eller pasienten ikke kan dokumentere sjekk hos en annen tannlege i garantiperioden. Dette gjelder også dersom pasienten ikke har fulgt anbefalingene til den aktuelle tannlegen ved klinikken.

- Hvis pasienten velger en annen behandling enn den som tannlegen anbefaler. - Hvis pasienten har forsømt oral hygiene.

- Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegenes instruksjoner, for eksempel bruk av biteskinne om natten.

- Hvis avtakbare proteser og avtakbare tannutskiftninger ikke oppbevares og vedlikeholdes som anbefalt

- Hvis tannkjøttet eller kjevebeinet er svekket på grunn av naturlige forandringer. - Hvis pasienten er utsatt for en ulykke eller for eksempel løse deler faller i bakken.

- Hvis pasienten går opp eller ned i vekt på kort tid. - Hvis pasienten får en sykdom som påvirker tannhelsen, for eksempel diabetes, osteoporose, epilepsi, kreft eller behandling med kjemoterapi eller stråling.

- Hvis en annen tannlege har fullført arbeid eller rettet på arbeid utført på klinikken (eksempelvis dersom ved implantatbehandling blir tannkronen påsatt på implantatet av en annen klinikk enn Dental Sense)siden administreres av GNett