Menu

Garanti

I HENHOLD TIL DE MEDISINSKE REGLENE I EU

I hovedsak er garantien slik at man bare får omgjort arbeidet, på klinikken der det ble utført.

Det er behandlende tannlege og teknikeren deres, som stiller garantien, IKKE Tannhelsereiser as.

Klinikken vil dekke alle nødvendige tannlege og labratoriekostnader i en garantisak. De dekker ikke reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.

Det kan skje at man må gjøre korrigeringer etter en behandling. Den samme risikoen har du, om du får arbeidet utført av en norsk tannlege i Norge. Dette må du som kunde ta med i beregningen før du reiser ned.

Vi står ikke ansvarlig for hva helfo svarer på din søknad. Søknad må være inne hos Helfo innen 6 mnd fra behandlingen STARTET. Har du ikke motatt helfoskjema fra oss innen 2 uker, skal du purre på oss.

Garantibetingelser

Kroner - 5 år (Ikke midlertidig)

Broer - 5 år (ikke midlertidig)

Fasetter - 2 år ( ikke midlertidig)

Porselensinnlegg inlays/onlays
- 2 år (gjelder ikke midlertidige)

Implantanter (selve produktet) - 10 år på produktet. Noen produsenter gir livstidsgaranti, sjekk med din tannlege.


Delproteser og flyttbare erstatninger for kombinasjonsarbeid - 2 år.

Fyllinger 1 år

Rutinekontroll i garantitiden
Det anbefales at kundene drar ned til behandlende klinikk, en gang i året ut garantitiden. Om kunden ikke har mulighet til dette, anbefales det å ta kontakt med lokal tannhelsetjeneste hjemme i Norge, for utføring av tilsvarende kontroll, en gang i året ut garantitiden.
I garanti- spørsmål vil klinikken kreve skriftlig dokumentasjon på at du har gjennomført disse kontrollene.

I tilfeller der kunden har periodontale tannsykdommer anbefales det å gå til kontroll to ganger i året. Spesielt etter behandling av denne sykdommen anbefales det å gå til kontroll 2-3 ganger i året.

Delproteser og flyttbare tannerstatninger for kombinasjonsarbeid

Etter behandling er det obligatorisk med kontroll hos tannlege en gang i året.

Etter at pasienten har fått delproteser og tannerstatninger er det viktig at pasienten overnatter en natt ekstra slik at protesen eller tannerstaningen kan tilpasses og justeres kostnadsfritt.

Om pasienten ønsker tilpassning av delprotse eller tannerstatning ved en annen klinikk, krever dette forhåndsgodkjenning av behandlende klinikk.

Tilpassning ved en annen klinikk, dekkes ikke av garantien.

Dette dekkes ikke av garantien

- Det kan oppstå endringer i behandlingen, som medfører at kunden må reise ned til behandlingstedet flere ganger enn antatt eller bli lenger enn antatt Dette dekkes ikke av garantien.


- Kostnader til reise, opphold, kost og losji, og eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av garantien.

- Klinikken er heller ikke ansvarlig for om en tann sprekker etter rotfylling. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)

- Klinikken er ikke ansvarlig for eventuelle tannproblemer som ikke var synlig på kundens røntgenbilder på behandlingstidspunktet. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)

Klinikken er heller ikke ansvarlig for problemer som oppstår under behandling som en ikke kunne forutse på forhånd. (dette er det ingen tannleger som dekker, heller ikke i Norge)

- Eventuell tilpassning eller justering av delprotese eller tannerstatning utført på en annen klinikk, dekkes ikke av garantien.


Garantien reduseres eller faller bort

- Hvis pasienten ikke møter til rutinemessige kontroller eller pasienten ikke kan dokumentere kontroller hos annen tannlege i garantiperioden. Dette gjelder også hvis pasienten ikke har fulgt gjeldene prosedyrer fra behandlende tannlege på klinikken. Eller hvis man ikke har oversendt nødvendig dokumentasjon på kontroll hos norsk tannlege på epost til klinikken innen 10 dager etter kontroll.

-Hvis pasienten velger en annen behandling enn den som tannlegen anbefaler

- Hvis pasienten har forsømt munn-hygiene.


- Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegens instrukser. (For eksempel bruk av biteskinne på natten.

- Hvis avtagbare proteser og flyttbare tannerstatninger ikke blir oppbevart og vedlikeholdt som beskrevet.

- Hvis tannkjøttet eller kjevebenet svekkes som følge av naturlige endringer.


- Hvis man utsettes for en ulykke, eller for.eks avtagbare løsninger faller i gulvet.

- Hvis man går opp, eller ned i vekt i løp av en kort tidsperiode.

- Hvis en får en sykdom som påvirker tannhelsen. For eksempel diabetes, benskjørhet, epilepsi, kreft, eller behandling med cellegift eller stråling.

- Hvis en annen tannlege har uført arbeid, eller korrigeringer på arbeid uført ved klinikken.