Menu

GARANTI

GARANTI PÅ TANNBEHANDLING HOS DENTAL SENSE

Tannklinikken gir følgende garantier på arbeid og materiell

Livstidsgaranti - implantater (gjelder selve skruen)

3 års garanti - permanente (ikke midlertidige) tannkroner, tannbroer, skallfasetter

1 års garanti – fyllinger, proteser

Rutinekontroll under garantiperioden

- Det anbefales at pasienter besøker behandlingsklinikken én gang i året under garantiperioden. Hvis pasienter ikke klarer å gjøre dette, må lokal tannlegeklinikk hjemme i Norge utføre tilsvarende kontroller, én gang i året under garantiperioden. I tilfelle garantispørsmål kan klinikken be om skriftlig dokumentasjon på at pasienten har fullført kontrollene.

- I tilfeller der pasienten har periodontale sykdommer, anbefales det å gå til tannlegekontroll to ganger i året. Spesielt etter behandling av denne sykdommen anbefales det å sjekke 2-3 ganger per år.

Delproteser, avtakbare proteser og andre kombinasjonsjobber

- Etter behandling er det obligatorisk å sjekke med tannlegen én gang i året

- Hvis pasienten ønsker å tilpasse en delprotese eller en tannutskifting på en annen klinikk, krever dette forhåndsgodkjenning av behandlingsklinikken. Tilpassing ved en annen klinikk er ikke dekket av garantien.

Dette er ikke dekket av garantien

- Det kan være endringer i behandlingen, noe som betyr at pasienten må besøke behandlingsstedet flere ganger enn forventet eller bli lenger enn forventet. Dette er ikke dekket av garantien.

- Kostnader til reise, opphold, losji, og eventuelt annen tapt arbeidsfortjeneste er ikke dekket av garantien.

- Klinikken er heller ikke ansvarlig for tannsprekk etter rotfylling.

- Klinikken er ikke ansvarlig for tannproblemer som ikke var synlige på pasientens røntgenbilder på behandlingstiden.

- Klinikken er heller ikke ansvarlig for problemer som oppstår under behandlingen, som ikke kunne forventes på forhånd.

- Eventuell justering utført på en annen klinikk, er ikke dekket av garantien.

Garantien er redusert eller tapt

- Hvis pasienten ikke gjennomfører rutinemessige kontroller eller pasienten ikke kan dokumentere sjekk hos en annen tannlege i garantiperioden. Dette gjelder også dersom pasienten ikke har fulgt anbefalingene til den aktuelle tannlegen ved klinikken.

- Hvis pasienten velger en annen behandling enn den som tannlegen anbefaler. - Hvis pasienten har forsømt oral hygiene.

- Hvis pasienten ikke har fulgt tannlegenes instruksjoner, for eksempel bruk av biteskinne om natten.

- Hvis avtakbare proteser og avtakbare tannutskiftninger ikke oppbevares og vedlikeholdes som anbefalt

- Hvis tannkjøttet eller kjevebeinet er svekket på grunn av naturlige forandringer. - Hvis pasienten er utsatt for en ulykke eller for eksempel løse deler faller i bakken.

- Hvis pasienten går opp eller ned i vekt på kort tid. - Hvis pasienten får en sykdom som påvirker tannhelsen, for eksempel diabetes, osteoporose, epilepsi, kreft eller behandling med kjemoterapi eller stråling.

- Hvis en annen tannlege har fullført arbeid eller rettet på arbeid utført på klinikken (eksempelvis dersom ved implantatbehandling blir tannkronen påsatt på implantatet av en annen klinikk enn Dental Sense)

Det er alltid den klinikken du fikk behandling på som står for garantien og ikke Tannhelsereiser AS.


siden administreres av GNett